Kuntoutusalan Asiantuntijat vaatii joustoa työmarkkinoille

Akavan selvityksen mukaan yrityksissä työskentelevien akavalaisten kilpailukieltosopimukset ovat kolminkertaistuneet 2000-luvulla. Yrityksen palveluksessa työskentelevistä kuntoutusalan asiantuntijoista 29 prosentilla on kilpailukieltosopimus. Kuntoutusalan Asiantuntijat, KA, vaatii kilpailukieltosääntelyn uudistamista, jotta työmarkkinoille saadaan lisää joustoa.

Työehtosopimukseen kirjattu kilpailukieltosopimuksen voimassaoloaikaa on rajattu 61 %:lla kuntoutusalan vastaajista. Kilpailukielto on voimassa 6 kuukautta lähes kaikilla eli jopa 94 %:lla alan vastaajista.

Kuntoutusalan asiantuntijoista 40 % on sopinut sopimussakosta kilpailukieltoehdon tai -sopimuksen rikkomisen varalta. Sopimussakko vastaa lähes kaikilla vastaajista (95 %) kuuden kuukauden palkkasummaa. Merkille pantavaa on se, että kuntoutusalan vastaajista 37 % ei tiennyt, onko työehtosopimukseen kirjattu mahdollinen sopimussakko.

Kuntoutusalan asiantuntijoista 18 prosenttia on sopinut vahingonkorvauksesta kilpailukieltoehdon tai -sopimuksen rikkomisen varalta. Vastaajista 39 prosenttia ei ole sopinut vahingonkorvauksista. Peräti 44 % vastaajista ei tiennyt, onko sopinut vahingonkorvauksesta vai ei. Vahingonkorvausvastuuta on rajoitettu euromääräisesti tai muulla tavoin 30 %:lla vastaajista, mutta jopa 50 % vastaajista ei tiennyt mahdollista korvausvastuuta.

Työsopimukseen kannattaa perehtyä

Akavan selvityksen mukaan 94 % kuntoutusalan asiantuntijoista ei ole sopinut työnantajan kanssa korvauksesta, jonka työnantaja maksaa hänelle kilpailukiellon voimassaolon ajalta.

Yli puolet kuntoutusalan asiantuntijoista ei kokenut, että kilpailukieltoehto- tai sopimus olisi rajoittanut halua vaihtaa työpaikkaa. Toisaalta 35 % vastaajista koki, että sopimus on rajoittanut sitä. 56 % vastaajista ei myöskään kokenut, että kilpailukieltoehto tai -sopimus olisi rajoittanut halu ryhtyä yrittäjäksi tai itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi.

-Kun olet tekemässä työsopimusta, kannattaa siihen paneutua kunnolla. Ota myös selvää oikeuksistasi ennen kuin allekirjoitat sopimuksen, muistuttaa KA:n 1. puheenjohtaja Kristina Holmberg.

-Omaan ammattiliittoon kannattaa aina olla yhteydessä ennen sopimusten allekirjoittamista, jatkaa KA:n 2. puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Lisätietoja:

1. puheenjohtaja Kristina Holmberg, puh. 040 759 5588 kristina.holmberg@toimintaterapeuttiliitto.fi

2. puheenjohtaja Tiina Mäkinen, puh. 040 5077 382 tiina.makinen@suomenfysioterapeutit.fi
____________________________
Akava selvitti keväällä 2017 salassapito- ja kilpailukieltosopimusten yleisyyttä ja sisältöjä jäsenjärjestöjensä yrityksissä työskentelevien palkansaajajäsenten työsopimuksissa.

Lue uusimmat artikkelit