Puheenjohtajien blogi: Kelan korjattava lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnan ongelmat

Vaadimme Kelaa korjaamaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen ongelmat. Kelan pitää tehdä asiassa hankintaoikaisu. Jätimme asiasta yhdessä muiden akavalaisten kuntoutusalan liittojen kanssa kannanoton Kelaan, Kelan valtuutetuille ja ministeri Pirkko Mattilalle 22.10.

Kela käynnisti keväällä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankintamenettelyn, joka poikkesi aikaisemmasta keskeisesti siten, että laadun painotus laski 50 prosentista 20 prosenttiin.

Kela perusteli uudistusta sillä, että sen aiemmin vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta maksamat hinnat olisivat olleet liian korkeita. Uusi hankintamenettely on kuitenkin johtanut tilanteeseen, jossa merkittävä osa kuntoutuksen, erityisesti fysioterapian, asiantuntijuutta jäi sopimusten ulkopuolelle.

Hankintauudistuksen perusteluina Kela käyttää raporttia, jossa on verrattu Kelan ja kuntien maksamia hintoja. Raporttia ei ole julkistettu kokonaan, mutta sen tiivistelmästä voi päätellä, että analyysin tulosten tulkinta ei ole pätevä.

Analyysin mukaan kuntien hankintamenettely olisi tehokkaampaa, koska keskimääräinen tarjottu hinta on alhaisempi kuin keskimääräinen tarjottu hinta Kelan kilpailutuksessa. Vertailuasetelma on kuitenkin epäonnistunut: kuntien ja Kelan hankinta-aineistot eivät ole vertailukelpoisia. Kunnille palveluja tuottavat tarjoajat ja heidän asiakkaansa ovat systemaattisesti erilaisia kuin Kelan palveluntarjoajat ja heidän asiakkaansa

Kela teki raporttinsa yhteistyössä Aalto-yliopiston taloustieteen työryhmän kanssa. Raportista on julkistettu ainoastaan tiivistelmä, joka ei tarjoa tarpeeksi tietoa selvityksessä käytetyistä aineistosta eikä anna vakuuttavia perusteita raportin johtopäätöksille.

Me Kuntoutusalan Asiantuntijoissa olemme sitä mieltä, että koko raportti on tuotava julkiseen keskusteluun. Tutkimustietoa ei pitäisi käyttää julkisen yhteisön toimintatapojen muuttamisen perusteena, mikäli tietoa ei voi avoimesti arvioida.

Lue uusimmat artikkelit