Lisää otsikkotekstisi tähän

Edunvalvontaa osana laajaa Akava-yhteisöä

Olemme osaltamme rakentamassa Akavaa ja sen neuvottelujärjestö JUKOa jäsenliittojemme etujen vartijoiksi. Teemme Akavassa ja sen jäsenliitoissa ja neuvottelujärjestöissä kaikki yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

Akava

Olemme korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan jäsenliitto. Meillä on edustajia toimintamme kannalta olennaisissa Akavan toimikunnissa sekä Akavan hallituksessa. Edistämme terveydenhuoltoalan edunvalvonnan kehittämistä osaksi Akavan toimintaa sekä nostamme kuntoutukseen liittyviä teemoja akavalaiseen keskusteluun.

Julkiset alat – JUKO

Työsuhde-edunvalvonnassa KA:n yhteistyökumppani on julkisella sektorilla Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Toimimme aktiivisesti KA:n toiminnan kannalta keskeisissä JUKOn toimi- ja neuvottelukunnissa sekä niiden alajaostoissa, sekä JUKOn hallituksessa. Seuraamme ja osallistumme aktiivisesti työehtosopimuskentän uudistamiseen ja siihen liittyvään neuvottelutoimintaan. Edistämme myös JUKOn ja paikallisen edunvalvonnan tunnettavuutta.

Yksityiset alat – Terveyspalvelualan Unioni

Yksityisen terveyspalvelualan yhteistyökumppanimme on Terveyspalvelualan Unioni. Unionin seitsemän ammattiliittoa tekevät aktiivista yhteistyötä jäsentensä edunvalvonnassa. Toimimme aktiivisesti  Terveyspalvelualan Unionin hallituksessa ja osallistumme sen neuvottelutoimintaan.

Yrittäjät ja ammatinharjoittajat – AKY

Kuntoutusalan yrittäjien ja ammatinharjoittajien edunvalvontaa teemme AKY – Akavalaiset yrittäjät -järjestössä. Osallistumme myös AKYn hallitustyöskentelyyn sekä nostamme esiin kuntoutusalan yrittäjien näkökulmaa esiin.

Yhteiskunnallinen edunvalvonta

Edistämme KA:ssa kuntoutuksen sekä toimintaterapeuttien ja fysioterapeuttien asemaa yhteiskunnallisissa muutoksissa, esimerkiksi sote- ja kuntoutusuudistuksen yhteydessä. Otamme kantaa ja vaikutamme yhteiskunnallisiin muutoksiin. Kuntoutusalan yhteiskunnallista edunvalvontaa toteutetamme  yhteistyössä erityisesti muiden akavalaisten kuntoutusalan liittojen kanssa.

Luottamusmiestoiminta

Organisoimme ja toteutamme luottamusmieskoulutusta yhdessä jukolaisten kumppaneiden ja yksityispuolella toimivan Terveyspalvelualan Unionin kanssa. Luottamusmiehet eri työpaikoilla toimivat suoraan jäsenten tukena. Lue esimerkkinä Espoossa toimivan Anne Metsärannan haastattelu.