Kunta-alan pääsopijajärjestöt vaativat palkankorotuksia: Palkankorotukset kohdennettava kuntoutusalan asiantuntijoille

Kunta-alan pääsopijajärjestöt valmistautuvat syksyn palkkaneuvotteluihin ja vaativat selkeitä palkankorotuksia. Julkinen sektori on jo kantanut kortensa kekoon mittavilla säästötoimilla. Kuntoutusalalla työskentelevien asiantuntijoiden palkkataso on yksi matalimmista terveydenhuollon ammattikorkeakoulu -tutkinnon suorittaneiden keskuudessa, huomauttaa Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n 2. puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Epäoikeudenmukaiset lomarahaleikkaukset painostettiin julkiselle sektorille osana kilpailukykysopimusta. Kaikkien jo toteutettujen säästötoimien vaikutukset eivät vielä näy valtion taloudessa. Julkisen sektorin työntekijöiden ansiotasoa ei saa jäädyttää eikä aliarvioida työntekijöiden merkitystä taloudelle ja hyvinvoinnille. Kotimaisen kysynnän vahvistaminen on tärkeää työllisyyden vahvistamista.

-Toteutettu lomarahojen leikkaus ja palkkojen jäädyttäminen heikentää kuntoutusalan asiantuntijoiden hyvinvointia. Lomarahojen leikkaus on nuoren, suurelta osin perheellisen, ammattikunnan arjesta pois, mikä pienentää kulutusta, sanoo Tiina Mäkinen.

Julkisen sektorin työntekijät tuottavat hyvinvointipalveluja

Kunta-alan pääsopijajärjestöjen mielestä koko yhteiskunnan toiminnan, työllisyyden ja talouden vahvistumisen kannalta on välttämätöntä, että julkisen sektorin työntekijöiden palkkoja ja muita palvelussuhteen ehtoja parannetaan. Yhtä sopimuskautta pidempi palkkaohjelma kaikille sopimusaloille on käynnistettävä jo nyt edessä olevalla sopimuskierroksella.

Kilpailukykysopimus kohtelee julkisen sektorin työntekijöitä rankemmin kuin ns. avoimen sektorin työntekijöitä. Julkisten palveluiden kiristäminen ei tuo teollisuudelle lisää tilauksia tai työpaikkoja. On tärkeää ymmärtää, että julkinen ja yksityinen sektori tukevat toisiaan.

Julkisen sektorin työntekijät aikaansaavat työllään hyvinvointipalveluja, jotka tuottavat osaamista ja jotka takaavat yhteiskunnan perusrakenteet sekä turvallisuuden. Hyvinvointipalvelut auttavat myös vientialoja parantamaan tuloksellisuutta ja bruttokansantuotetta. – Fysioterapeutit ja toimintaterapeutit auttavat ylläpitämään mm. vientialojen työntekijöiden työkykyä omalla ammattitaidollaan, sanoo Tiina Mäkinen.

Julkiset palvelut lakisääteisiä

Kikyn tuomien leikkausten lisäksi monen kuntoutusalan asiantuntijan arki on vaikeutunut, koska työsidonnaisuus on lisääntynyt. Monilla työpaikoilla on Kikyn rinnalla siirrytty jaksotyöajasta yleistyöaikaan. Tämä on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että ruokailu on muuttunut työajan sijaan
omaksi ajaksi eli työhön sidottu aika on lisääntynyt muutamalla tunnilla viikossa. Perheen ja työn yhteensovittaminen on vaikeutunut samaan aikaan, kun palkkatulo on laskenut, huomauttaa KA:n 1. puheenjohtaja Kristina Holmberg.

Kunta-alan pääsopijajärjestöt korostavat, että julkiset palvelut ovat lakisääteisiä eikä julkinen sektori voi valita asiakkaitaan tai tavoitella voittoa, vaan se palvelee kaikkia tasavertaisesti. Kuntien lakisääteisien tehtävien hoitamiseen tarvitaan riittävästi osaavaa sekä motivoitunutta työvoimaa.

Kansalaisten maksamilla hyvinvointipalveluilla olemme saaneet varhaiskasvatuksen, joka on esimerkiksi mahdollistanut naisten ja yksinhuoltajien töihin menon. Hyvä koulutus on antanut ammatin ja tuottanut asiantuntijoita eri aloille. Sosiaali- ja terveydenhuolto on mahdollistanut monille ihmisille normaalin, mielekkään elämän pitkäaikaissairauksista huolimatta. Laadukkaat julkiset palvelut tekevät Suomesta hyvinvointiyhteiskunnan.

Fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien työ on asiantuntijatyötä, joka vaatii paljon osaamista. Kikyn lisäksi ansiotasoa laskee myös se, että tehtävänvaativuuden arvioinnit eivät vastaa todellista työnkuvaa ja työnvaativuutta monessakaan työpaikassa.

-Esimerkiksi fysioterapeuteilla tehtävänsiirtoja on yhä enemmän. Myös suoravastaanotto on lisännyt itsenäistä työotetta, havainnollistaa Kristina Holmberg ja jatkaa, että toimintaterapeuteilla itsenäinen työote on lisääntynyt asiakkaan omaan toimintaympäristöön vietävien palveluiden takia.

Lisätietoja:

2. puheenjohtaja Tiina Mäkinen, Kuntoutusalan Asiantuntijat, puh. 040 5077 382
Kunta-alan pääsopijajärjestöjen tiedote: https://www.juko.fi/?x18668=968973

Lue uusimmat artikkelit