Kuntoutusalan Asiantuntijat ja Kuntoutusyrittäjät ottavat yhdessä kantaa kuntoutuksen merkitykseen koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

 

Kuntoutustoimiala haluaa muistuttaa Suomen kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä sekä toimintayksiköitä kansalaisten lakiin perustuvasta oikeudesta saada kuntoutuspalveluita myös koronavirustilanteen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Suomen Kuntoutusyrittäjät ry ja Kuntoutusalan asiantuntijat ry toimivat kuntoutusalan toimijoiden edunvalvojina.

Kuntoutusala painottaa, että kansalaisten oikeutta kuntoutuspalveluiden saamiseen ei ole missään vaiheessa evätty tai rajoitettu valtioneuvoston toimesta. Toimialan edunvalvojien mukaan kuntien ja sairaanhoitopiirien käytännöt vaihtelevat suuresti. Perustason palveluiden turvaaminen ja kiireettömän hoidon varmistaminen ovat tärkeitä myös poikkeustilanteessa. Näin pystytään osaltaan vaikuttamaan terveydenhuollon kuormitukseen tukemalla jo nyt palveluita käyttäviä. Pahimmillaan kuntoutuksen rajaaminen aiheuttaa lisäpainetta terveydenhuoltoon esimerkiksi lisääntyneinä päivystyskäynteinä. Kuntoutuksen rooli monialaisessa yhteistyössä on myös keskeinen.

Sosiaali- ja terveysministeriö päivitti ennen pääsiäistä ohjeistustaan toimintayksiköille, jossa se ohjeistaa, ettei vierailukielto koske välttämättömiä kuntoutuspalveluja kuten fysio-ja toimintaterapiapalveluja. Nyt onkin varmistettava, että eri yksiköissä huomioidaan tämä päivitys. Poikkeusoloissa on tärkeää kuitenkin muistaa, että lähikuntoutusta käytetään silloin, kun se on erityisen tarpeellista. Erilaisia etäkuntoutuspalveluja suositaan ensisijaisesti. Kaikissa tapauksissa etäkuntoutus ei ole kuitenkaan vaihtoehto. Tärkeintä on turvata palvelujen tarvitsijoiden toimintakyky ja huolehtia niin asiakkaan kuin kuntouttajankin terveydestä.

Kansalaisten tarve kuntoutukselle on siis olemassa myös poikkeusoloissa. Jos kunnan omat tai ostopalveluna suoritettavat kuntoutukset keskeytetään kategorisesti, voi tästä aiheutua peruuttamatonta vahinkoa kansalaisten terveydelle. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat lapset ja vanhukset, sekä muut erityisen suojelun ja tuen tarpeessa olevat kansalaiset.

Kuntoutustoimiala vetoaa terveydenhuollosta päättäviin tahoihin, että kuntoutuksen on oltava mahdollista, kun kuntoutuja ja terapeutti ovat yhdessä arvioineet sen tarpeelliseksi ja mahdolliseksi.

Kuntoutusalalla toimivat terapeutit seuraavat ajantasaista ohjeistusta ja huomioivat työssään turvallisuuden myös epidemia-aikana.

Lisätiedot

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry
Jasu Forss, puheenjohtaja, p. 044 320 3670

Kuntoutusyrittäjät ry
Anna Nurmi-Lehto, puheenjohtaja, p. 044 548 9753
Hanna-Kaisa Järvi, toiminnanjohtaja, p. 040 754 7728

Lue uusimmat artikkelit