Fysioterapia on kokonaisvaltaista kohtaamista

”Työskentelen fysioterapeuttina kuntoutuspuolella asiakkaiden kanssa, joilla on tuki- ja liikuntaelimistön kuntoutustarpeita. Työssäni korostuvat liikkeen ohjaaminen sekä manuaalinen fysioterapia. On tärkeää, että asiakas pystyy tekemään harjoitteet omassa arjessaan ja siksi etsimme yhdessä siihen parhaat tavat. Fysioterapia on kokonaisvaltaista kohtaamista. Työergonomian lisäksi myös esimerkiksi nukkumisergonomia on tärkeää asiakkaan ryhdin ja toimintakyvyn kannalta.

Liikunta-alalla toimin physiotrainerina yksilö- ja pienryhmävalmennuksien parissa. Koska olen fysioterapeutti, moni tuki- ja liikuntaelimistön vaivoista kärsivä hakeutuu valmennettavaksi juuri minulle. Monilla heistä on hoitoon hakeutumisen taustalla vamma tai tuki- ja liikuntaelimistön vaiva.

Ennaltaehkäisevä työ on kuntoutus- ja liikunta-alalla hyvin tärkeää. Molemmat työni tukevat toisiaan ja tuovat mukavasti vaihtelua päiviin. Molemmissa töissäni olen itsenäinen ammatinharjoittaja.

Sekä fysioterapiassa että valmennuksessa on kaikkein tärkeintä määritellä tavoitteet ja välitavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Fysioterapeutin työssäni on palkitsevinta välitön palaute asiakkaalta, kun kipu on helpottunut esimerkiksi liikkeen ja manuaalisen käsittelyn avulla. Valmennusasiakkaalleni tärkeintä voi olla, että hän huomaa lihasvoiman lisääntyneen tai kehonhallinnan parantuneen. Muistutankin asiakkaitani huomaamaan tällaiset pienet muutokset!

Haluan oppia jatkuvasti uutta. Olen työskennellyt jo aiemmin terveydenhoitoalalla, joten fysioterapeutiksi kouluttautuminen on ollut myös osa omaa oppimispolkuani. Käyn paljon erilaisissa täydennyskoulutuksissa, joista saan tukea ammatilliseen kehittymiseeni.  Opin niissä myös uusia ja hyödyllisiä kädentaitoja ja tekniikoita. Olen jäsen Suomen Fysioterapeuteissa ja Uudenmaan Fysioterapeuteissa, jonka kautta osallistun aktiivisesti koulutuksiin.

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:ssä yhdistämme voimat yhteisen hyvän eteen. Meille on tärkeää kehittää myös moniammatillista yhteistyötä. Kuntoutusalan Asiantuntijat ry toimii myös meidän fysioterapeuttien edunvalvojana.”

Anna Roni, Helsinki
Fysioterapeutti (AMK), valmistunut 2017
Työ: itsenäinen ammatinharjoittaja fysioterapeuttina sekä physiotrainerina

Lue uusimmat artikkelit