Kuntoutusalan uusi puheenjohtajisto Mäkinen ja Wikman: kuntoutukseen pitää panostaa!

 

Tiina Mäkinen (1. pj) ja Kirsi Wikman (2. pj) valittiin 30. marraskuuta pidetyssä liittokokouksessa luotsaamaan Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n seuraavaa toimikautta.

Tiedossa on haastava kausi. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta, jolloin reilun viiden tuhannen fysio- ja toimintaterapeutin työnantaja vaihtuu. Samalla alueet harmonisoivat työsuhteiden ehtoja ja kansalaisille tarjoamiaan palveluita.

On hyvin tärkeää, että kuntoutuksen merkitys kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävänä palveluna tunnistetaan ja siihen panostetaan jatkossakin, muistuttaa Wikman.

 

Kuntoutukseen investoiminen tuottaa hyvinvointia ja säästöjä

Koko yhteiskunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä haastava. Kansalaisten ohjautuminen fysio- ja toimintaterapeuttien vastaanotoille oikea-aikaisesti ehkäisee tehokkaasti suurempaa palveluntarvetta ja tuottaa yhteiskunnalle merkittäviä säästöjä.

Nyt jos koskaan on panostettava ennaltaehkäiseviin toimiin, painottaa Mäkinen.

Kuntoutuksen uudistamistyötä pitää ehdottomasti jatkaa ja huhtikuussa käytävät eduskuntavaalit ovat jälleen paikka antaa ääni kuntoutukselle.

Osa kuntoutuksesta tuotetaan yksityisellä sektorilla. Järjestelmien uudistamisessa tulisikin kiinnittää erityistä huomiota terapiapalveluiden hankintoihin ja ostopalveluihin. Tietämystä siitä, mistä kuntoutuspalveluiden hintarakenne muodostuu, tulee lisätä, jotta ostopalveluiden hinta vastaa työn vaativuutta ja siitä muodostuvia kuluja.

Julkisen ja yksityisen sektorin saumaton yhteistyö on välttämätön edellytys kuntoutuspalveluiden käyttäjälle jatkossakin, korostaa Wikman.

Ostopalveluiden hintoja määritellessä tulisi käydä aktiivista keskustelua hankinnoista vastaavien ja alueen yrittäjien välillä, jotta palveluiden hinta on tarkoituksenmukainen.

 

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry on akavalainen terveyspoliittinen vaikuttaja, jonka jäsenjärjestöjä ovat Suomen Fysioterapeutit ry ja Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry. Tulevan toimikauden hallituksen jäseniksi valittiin 30.11.2022 puheenjohtajiston lisäksi Tanja Balk (varajäsen Niina Mäkynen), Anu Pollari (varajäsen Riikka Sinkko), Tove Lassenius (varajäsen Anne Metsäranta) ja Anne K. Pekkonen (varajäsen Tiina Kiesi). 

Lue uusimmat artikkelit