Kuntoutusuudistus on liitettävä saumattomasti sote-uudistukseen

Kuntoutuksen sovittaminen osaksi sote-uudistusta ja valinnanvapauslainsäädäntöä tulee olla kuntoutusjärjestelmän uudistamisen keskeinen tavoite.

Kuntoutusta uudistetaan irrallaan muista sote-palveluista. Kuntoutusta uudistava komitea (STM) aloitti työnsä vajaa vuosi sitten ja sen on määrä saada työnsä valmiiksi tulevana syksynä. Soteuudistuksen kanssa eri aikatauluissa etenevä uudistus irrottaa kuntoutuksen muusta terveydenhuollosta. Vaarana on, että sote-uudistuksen tavoitteena olevat saumattomat hoitoketjut jäävät kuntoutuksen osalta toteutumatta.

– Myös toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen tähtäävien kuntoutuspalveluiden yhteiskunnalliset sekä yksilötason hyödyt ovat vaarassa jäädä saavuttamatta, sanoo Kuntoutusalan
Asiantuntijoiden 1. puheenjohtaja Kristina Holmberg ja jatkaa, että tilanne aiheuttaa kohtuutonta epävarmuutta työntekijöille.

Hyviä käytänteitä ja näyttöön perustuvia toimintamalleja

Julkisella sektorilla työskentelevien fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien työn jatkuvuus on vaakalaudalla, kun kuntoutuspalveluiden sijoittuminen uudessa sote-rakenteessa on valinnanvapauslainsäädännön asiakassetelipalveluita lukuun ottamatta auki.

Hyviä kuntoutuksen käytänteitä ja näyttöön perustuvia toimintamalleja on paljon sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tällä hetkellä näitä toimintamalleja ei hyödynnetä riittävän laajasti.

-Sote- ja kuntoutusuudistuksen yhtäaikainen toteuttaminen mahdollistaisi näiden mallien tehokkaamman käytön ja kuntoutusalan asiantuntijoiden osaamisen nykyistä laajemman hyödyntämisen, huomauttaa Kuntoutusalan Asiantuntijoiden 2. puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Kuntoutusalan Asiantuntijat julkaisi uudet kotisivut ja uuden visuaalisen ilmeen

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry, KA, on akavalainen kuntoutusalan terveyspoliittinen vaikuttaja, suunnannäyttäjä ja edunvalvoja. Siihen kuuluvat Suomen Fysioterapeutit ry ja Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry.

Kuntoutusalan Asiantuntijat on julkaissut tänään uudet kotisivut ja uuden visuaalisen ilmeensä. Kotisivuilla kerrotaan KA:n toiminnasta, tavoitteista ja nostetaan esille sote- ja kuntoutusuudistukseen liittyviä ajankohtaisia teemoja. Sivut löytyvät osoitteesta

www.kuntoutusalanasiantuntijat.fi
Verkkosivujen lisäksi KA:n toimintaa voi seurata Facebookissa @Kuntoutusalanasiantuntijat ja
Twitterissä @Kuntoutusalat.

Lisätietoja:
1. puheenjohtaja Kristina Holmberg puh. 040 759 5588 kristina.holmberg@toimintaterapeuttiliitto.fi
2. puheenjohtaja Tiina Mäkinen puh. 040 5077 382 tiina.makinen@suomenfysioterapeutit.fi

Lue uusimmat artikkelit