Kuntoutuksen asiantuntija kehittää potilasturvallisuutta

”Työskentelen fysioterapeuttina Meilahden sairaalassa, pääasiassa kardiologisilla vuode- ja valvontaosastoilla. Teen töitä sydänpotilaiden kanssa, joiden toimintakyky on sairastamisen myötä heikentynyt. Tavoitteenamme on kuntoutuksen avulla palauttaa ja parantaa potilaiden toimintakykyä. Liikuntaa pidetään nykyään tärkeänä osana sydänsairauksien hoitoa, ja liikuntaohjaus onkin merkittävä osa työtäni.

Sydänpotilaat suhtautuvat työhömme ja neuvoihin myönteisesti. Tarkoitus on, että potilas jatkaa kotona osastolla aloitettuja harjoituksia. Joskus liikkumisen aloittaminen pelottaa potilasta, mutta etenemme yhdessä ja vähitellen.

Tulin töihin sairaalaan heti valmistumiseni jälkeen. Opiskeluun kuuluvan pakollisen sairaalaharjoittelun jälkeen huomasin, että sairaalatyö onkin kiinnostavaa. Olen ollut töissä eri osastoilla, mutta eniten juuri kardiologisella puolella. Työ on vaihtelevaa ja mielenkiintoista, ja saan osallistua monipuolisesti potilaan kunnon parantamiseen. Voin itse pohtia erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja tehdä tarvittaessa nopeitakin päätöksiä.

Olen kiinnostunut erityisesti potilasturvallisuuden kehittämisestä. Haluan pohtia, miten kannattaa toimia mahdollisimman hyvin ja miten turvallisuutta voi kehittää. Meillä on käytössä ilmoitusjärjestelmä, johon kirjataan erilaiset riskitapahtumat ja läheltä piti -tilanteet. Niiden perusteella etsimme yhdessä turvallisempia ratkaisuja. Eräälle osastolle hankittiin esimerkiksi lisää jalkineita, kun huomattiin, että potilas oli vähällä kaatua käyttäessään vääränkokoisia jalkineita. Pyysimme myös puheterapeutin pitämään osastotunnin nielemistoiminnan arvioimisesta, kun huomasimme, että nielemisvaikeuksien tunnistamien oli osalle henkilökunnalle haasteellista.

Haluan kannustaa myös kollegoitani tulemaan mukaan potilasturvallisuuden kehittämiseen. On tärkeää, että pienetkin vaaratilanteet kirjataan järjestelmään, jotta niihin voi etsiä parempia ratkaisuja. Mielestäni olemmekin edistyneet tässä, sillä nyt ilmoittamista pidetään melko luontevana osana työtä. Tarkoitus ei ole etsiä virheitä tai syyllisiä, vaan parantaa toimintaamme koko ajan.

Olen mukana Suomen Fysioterapeuttien hallituksessa, ja olin jo silloin kun päätös KA:n perustamisesta tehtiin. Se oli mielestäni hyvä päätös. Nyt meillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa yhdessä kuntoutusalan asioihin, ja uusia yhteistyökumppaneitakin on löytynyt Akavasta.”

Robin Blomberg, Sipoo
MSc, Fysioterapeutti (AMK), valmistunut 2011

Lue uusimmat artikkelit