Sosiaali- ja terveyspalvelut nähdään usein vain lääketieteellisen hoidon ja hoitotyön kautta. Etenkin pandemia-aikana lääketiede ja hoitotyö ovat olleet vahvasti esille. On kuitenkin tärkeää muistaa, että sosiaali- ja terveysalalla työskentelee paljon eri alojen ammattilaisia, joiden työ mahdollistaa hoitoketjujen toiminnan. Pandemia on viranomaisten ohjeistuksista huolimatta aiheuttanut kiireettömän hoidon ja kuntoutuspalveluiden alasajoa. Monet hyvin toimivat palvelut ovat lamaantuneet ja kulman takana väijyy uudenlainen terveydenhuollon kriisi: ikääntyneiden ja erityisen tuen tarpeessa olevien kansalaisten toimintakyvyn romahtaminen.

Hoitotyön vahvistaminen akuuttihoidossa on ollut tarpeellista pandemian hallitsemiseksi ja Suomi näyttää onnistuneen tässä hyvin. Olemme kuitenkin olleet lyhytnäköisiä rajatessamme  samanaikaisesti paljon palveluita käyttävien kansalaisten sosiaalipalveluita ja kuntoutusta. Laitoshoidossa olevien ikääntyneiden toimintakyky on romahtanut kuntoutuksen loputtua. Päiväkodeissa ja kouluissa tapahtuva kuntoutus on sekin keskeytynyt ja erityislasten perheille on aiheutunut koronan lisäksi paljon ylimääräistä huolta.

Yhteiskunnallisten rajoitusten purkautuessa odotettavissa on huomattava terveys- ja kuntoutuspalveluiden ruuhka. Kansalaisten mahdollisuudet toimia oman toimintakykynsä rajoissa ovat olleet niukkoja ja sosiaalinen eristäytyminen on monen kohdalla kaventanut keinovalikoimaa psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Tulemme tarvitsemaan monipuolisesti sosiaalipalveluita ja kuntoutusta pandemian vaikutusten korjaamiseksi ja kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi.

Me Kuntoutusalan Asiantuntijat toivomme, että pandemian jälkihoidossa nähdään ja hyödynnetään aiempaa laajemmin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista, niin julkisissa kuin yksityisissä palveluissa. Kuntoutus tulee nostaa vahvemmin mukaan myös ennaltaehkäisevään työhön. Monialainen yhteistyö on keino tuottaa kustannustehokkaita palveluita oikea-aikaisesti. Meidän tulee vahvemmin tunnistaa ja hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluiden koko ammattikirjon osaamista.

Passiivisen hoivan sijaan tarvitaan työtä kansalaisten osallisuuden ja toimintamahdollisuuksien vahvistamiseksi. Jokaisella on mahdollisuus ottaa oman elämänsä ohjakset vahvemmin käsiinsä kun siihen on tarjolla moninaista apua ja tukea. Pandemian jälkeen on oiva mahdollisuus lähteä tekemään asioita eri tavoin. Nyt on monialaisen yhteistyön aika.

Jasu Forss
1. Puheenjohtaja

Juho Korpi
2. Puheenjohtaja

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry

 

Lue uusimmat artikkelit