Saimme Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:lle uudet puheenjohtajat liittokokouksessa, kun Jasu Forss aloitti ensimmäisenä puheenjohtajana ja Juho Korpi toisena. Tehostamme samalla myös toimintaamme: puheenjohtajat voivat keskittyä tehtäväänsä, sillä heillä ei enää ole vastuullaan myös jäsenliittojensa toiminta. Tuoreet puheenjohtajamme kertovat itsestään ja ajatuksistaan tässä tarkemmin.

Keitä olette ja mistä tulette?

”Olen Jasu Forss, 43-vuotias toimintaterapeuttiyrittäjä Mikkelistä. Olen toiminut pitkään luottamustehtävissä Suomen Toimintaterapeuttiliitossa. Nyt olen ollut mukana KA:n hallituksessa ja toimin tulevan vuoden myös Suomen Toimintaterapeuttiliiton varapuheenjohtaja.

Olen Juho Korpi, 33-vuotias fysioterapeutti ja fysioterapian opettaja Liedosta. Olen ollut mukana erilaisissa järjestötehtävissä koko työurani ajan. Tällä hetkellä olen Suomen Fysioterapeuttien hallituksen jäsen ja Lounais-Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja.

Jaamme tehtävämme alustavasti niin, että ensimmäisenä puheenjohtajana Jasu vastaa hallinnosta ja taloudesta ja muu työnjako tarkentuu kauden aikana. Tutustumme tässä aluksi myös toisiimme, koska emme ole aiemmin työskennelleet yhdessä, vaikka olemme molemmat olleet mukana myös KA:ssa – tosin eri aikaan.”

Mikä muuttuu KA:n toiminnassa, kun aloitatte tehtävissänne?

Jasu Forss:

”KA on kasvanut nyt neljä vuotta, ja olemme päässeet jo uuden yhdistyksen perustamiseen liittyvien vaiheiden yli. Nyt lähdemme viemään toimintaa strategisemmin eteenpäin ja hyödynnämme paremmin eri asiantuntijoiden osaamista.

KA:n pitää tuottaa lisäarvoa jäsenliitoilleen. Uudella puheenjohtajajärjestelyllä saamme enemmän tekijöitä mukaan ja painoarvoa sanomallemme. Meitä on nyt enemmän tuomassa esiin kuntoutukseen liittyviä näkökulmia, ja voimme syventää yhteistyötä liittojen välillä.

Teemme puheenjohtajatöitämme osittain etänä ja käymme toimistolla Helsingissä tarvittaessa. Haluamme ottaa etäkokoukset tehokkaasti käyttöön myös hallitustyöskentelyssä, jotta hallituksen jäsenten on helppoa osallistua eri puolilta Suomea.

Muutoksilla haluamme saada kuntoutusnäkökulmaa yhä enemmän esiin yhteiskunnassamme. Puhumme, kirjoitamme ja kerromme kuntoutuksen hyödyistä eri tiedotusvälineissä ja tilaisuuksissa. Osallistumme keskusteluun ja yhteistyöhön. Tämä muutos on myös molempien jäsenliittojemme tahto.”

Mihin haluatte saada yhteiskunnassamme muutoksen?

 Jasu Forss:

”On hienoa, että Suomessa on nostettu kuntoutusta esiin aiempaa vahvemmin eri yhteyksissä. Haluamme laajentaa näkemystä kuntoutuksesta vielä enemmän. Nykyään kuntoutus-termi liitetään usein vain fyysiseen toimintakykyyn. Toimintakykylähtöinen kuntoutusajattelu tarkastelee ihmisen toimintakykyä hänen omassa elämässään ja arjessaan laajasti sekä huomioi toimintaympäristön mahdollisuudet. Haluamme olla laaja-alaisen kuntoutuksen vahva puolestapuhuja ja toimia tiiviissä yhteistyössä alan muiden asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa.”

Juho Korpi:

”Haluamme myös nostaa esiin taloudelliset säästöt eli kuntoutuksen merkityksen terveydenhuollon kustannusten hallintakeinona. Suomi tarvitsee mittavia investointeja kuntoutukseen ja samalla ymmärrystä siitä, että säästöt syntyvät pitkällä tähtäimellä.

Hyödynnämme Suomessa liian vähän kuntoutusalan asiantuntijoita, kuntoutusjärjestelmä on pirstaleinen ja monelta osin tehoton. Lääkärikeskeisyydestä tulisi siirtyä kohti aitoa moniammatillisuutta, erityisesti kuntoutuksen suunnittelussa. Kuntoutuksen resurssit ovat niukat ja näyttöön perustuvaan toimintaan ei ole riittävästi mahdollisuuksia. Oikea-aikaisella ja järkevästi resursoidulla kuntoutuksella voitaisiin pienentää esimerkiksi ikääntyneiden pitkäaikaishoidon ja varhaisen eläköitymisen aiheuttamia kustannuksia. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa miljoonan euron investointi kotikuntoutukseen tuotti kolmen miljoonan säästöt pitkäaikaishoitoon.

Jatkuva lyhytnäköinen säästäminen sieltä ja täältä vähän kerrallaan lisää kustannuksia sekä rampauttaa entisestään huonosti toimivaa järjestelmäämme. Toisaalta nykyisiä resursseja tulisi kohdentaa paremmin ja hyödyntää laajemmin esimerkiksi kuntien ja yhdistysten liikuntatoimintaa osana kuntoutusta.”

Kerro paras vinkkisi kuntoutusalan ammattilaisille ja kuntoutujille?

Jasu Forss:

”Sanon aina kuntoutujille: Olet itse oman arkesi paras asiantuntija. Me ammattilaiset autamme, saat meiltä tukea ja apua kuntoutumisessa ja arkikäytäntöjesi selvittämisessä, mutta sinulla on vastuu omasta elämästäsi.

Ammattilaisille annan vinkiksi: Kohtaa ihmiset aidosti ja pidä huolta omasta osaamisestasi ja jaksamisestasi. Muistutan myös, että omaa työtä pitää arvostaa ja kannattaa olla aidosti ylpeä omasta ammattialastaan. Terve ammattiylpeys kannattaa, meillä on valtavasti kuntoutusalan osaamista!”

Juho Korpi:

”Toivoisin kaikkien kuntoutujien muistavan, että he ovat itse oman kuntoutumisensa tärkeimpiä ihmisiä. Kuntoutusalan ammattilaisia kannustan toimimaan kaikissa tilanteissa eettisesti oikein. Muistutan myös, että kaikilla meillä on oikeus tehdä työtämme asianmukaisilla resursseilla. Kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa lähtökohtana on terveydenhuoltolain hengen mukaisesti asiakkaan yksilöllinen ja perusteltavissa oleva kuntoutustarve, ei kunnan taloustilanne tai organisaatioiden säästöpaineet. Omaa työtä ja sen merkitystä ei pidä vähätellä.”

Miten itse vietät vapaa-aikaasi, mistä saat energiaa ja voimia?

Jasu Forss:

”Vapaa-aikani muuttui, kun hankin pienen rintamamiestaloni. Nyt lataan akkujani esimerkiksi polttopuita hakkaamalla tai puutarhassa riippukeinussa makaamalla. Lisäksi hiihdän, kuljen metsässä koiran kanssa ja pyöräilen. Perhe ja tärkeät ihmiset ovat myös keskeinen osa hyvää, tasapainoista arkeani.”

Juho Korpi:

”Saan energiaa kaikenlaisesta liikunnasta, lukemisesta, valokuvauksesta ja kiireettömästä oleilusta. Opettajana minulla on vuosityöaika, jolloin työn kuormitus on vaihtelevaa, mutta toisaalta antaa mahdollisuuden yhdistää arki, työ ja järjestötyö joustavasti.”

 

Lue uusimmat artikkelit