Työterveyshuollon kuntoutuspalveluiden valikoimaa  laajennettava

”Meillä Kuntoutusalan Asiantuntijoilla ja Akavalla on yhteinen tavoite: vahvistaa kuntoutuksen asemaa työterveyshuollossa. Kuntoutuspalveluilla tuetaan ja ylläpidetään työkykyä myös muuttuvassa työelämässä”, sanoo Kuntoutusalan Asiantuntijoiden 1. puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Keskusjärjestö Akava julkaisi 21.5.18 työelämätavoitteensa seuraavalle hallituskaudelle. Työterveyshuollon palveluvalikoimaa on täydennettävä lisäämällä monipuolisesti työkyvyn arvioinnin keinoja, Akava esittää julkaisussaan Työn uusi aika: turvaa ja tasapainoa.

Akava tunnistaa ohjelmassaan kuntoutuksen yhteiskunnallisen lisäarvon. Työn monimuotoistuminen edellyttää muutoksia työterveyshuollon toimintaan ja työkyvyn tukemiseen. Lakisääteisen työterveyshuollon sisältöä ja palveluita tulee kehittää tukemaan työkyvyn ylläpitoa sekä erityisesti ehkäisemään työkyvyttömyyttä.

”Tärkeää on myös tunnistaa kuntoutusalan asiantuntijoiden erityisosaaminen, jota on hyödynnettävä työterveyshuollossa nykyistä laajemmin”, Tiina Mäkinen sanoo.

Kun työpaikka ja työterveyshuolto yhdistävät voimansa, pystytään puuttumaan ajoissa monenlaisiin työkykyä heikentäviin tekijöihin.

Työn monimuotoistuminen ja työn muutokset lisäävät tarvetta kehittää työterveyshuollon kuntoutuspalveluiden valikoimaa. Työterveyshuollossa tarvitaan laajaa moniammatillista yhteistyötä. Sairauslomien ennaltaehkäisy sekä töihin paluun parempi tukeminen edellyttävät, että työterveyshuollon palveluvalikoimaa täydennetään.

”Nykyinen työterveyshuollon ammattihenkilö–asiantuntija-jaottelu ei riittävästi tue moniammatillisen kuntoutuksen toteutumista. Se tulee purkaa tai muulla tavoin perusteellisesti uudistaa”, sanoo Kuntoutusalan Asiantuntijoiden 2. puheenjohtaja Kristina Holmberg.

Lue lisää

Työn uusi aika: turvaa ja tasapainoa -julkaisu, Akavan työelämätavoitteet
https://www.akava.fi/tyoelamatavoitteet

Lue uusimmat artikkelit