Ajankohtaista

Julkisalankoulutettujen neuvottelujärjestö JUKO aloitti kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tiistaina 6.2.2018 kello 7.00. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi. Sen päättymisestä tiedotetaan erikseen. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia JUKOn kuuluvissa liitoissa kunta-alalla työskenteleviä työsuhteisia työntekijöitä, myös Suomen Toimintaterapeuttiliiton ja Suomen Fysioterapeuttien jäseniä. Kiellon ulkopuolelle on rajattu kunnalliset viranhaltijat. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske lisätyön tekemistä.

Käytännön ohjeita

Mitä ylityökielto tarkoittaa? Työntekijä tekee normaalin säännöllisen työajan, mutta ei suostu tekemään ylityötä.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa? Työntekijä tekee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkityn työajan.

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?
Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon
viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson
alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa vain sovittaessa tai
perustellusta syystä. Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti
pidentää työvuoroa työvuoron jo alettua.

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Voinko kieltäytyä?
Työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana
syntyvään lisä- ja ylityöhön sopiessaan varallaolosta
työsopimuksessaan. Tästä syystä, varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä
ei voi kieltäytyä.

Onko mahdollista tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?
Lisätyö ei ole kiellon piirissä. Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä
aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se,
tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten
ylitöitä. Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei
lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellonkaan
aikana.

Henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet?
Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon johdosta ei kenenkään henki ja terveys
saa vaarantua. Luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa
etukäteen kiellon ulkopuolelle työtehtävät/yksiköt, joissa henki ja
terveys voi vaarantua. Näitä voi olla esim. teho-osaston tehtävät tai
kiireellisten leikkausten edellyttämät työtehtävät.

KA tiedottaa

15.12.2017

Terveyspalvelualan Unioni irtisanoi Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen Lisätietoa: http://bit.ly/2AM2rBz


2.10.2017
Kuntoutusalan Asiantuntijat vaatii joustoa työmarkkinoille
Lue tiedote >>>

1.10.2017

Terveyspalvelualan Unionille sopimus TES:n soveltamisalan ja AY-jäsenmaksuperinnän muutoksista. Sopimus on allekirjoitettu ja se astuu voimaan 1.2.2018. Lisätietoa: http://bit.ly/2xPyMEy

11.9.2017

Kuntoutusalan asiantuntijoista salassapitosopimus joka toisella

Lue tiedote >>>

21.8.2017

Kunta-alan pääsopijajärjestöt vaativat palkankorotuksia: Palkankorotukset kohdennettava kuntoutusalan asiantuntijoille
Lue tiedote >>>

16.8.2017

Kommenttipuheenvuoro: Palkansaajakeskusjärjestöjen keskustelutilaisuus kuntoutuskomitean työstä
Lue kommenttipuheenvuoro >>>

1.6.2017
Kuntoutusuudistus on liitettävä
saumattomasti sote-uudistukseen
Lue tiedote >>>

23.5.2017
Entre edistää mikroyrittäjien mahdollisuuksia sote-uudistuksessa
Lue tiedote >>>

9.5.2017
Kuntoutuskomitean (STM) kuulemistilaisuus
1. puheenjohtaja Kristina Holmbergin puheenvuoro
Lue lausunto >>>