Ajankohtaista

KA lausui Työ- ja elinkeinoministeriölle sosiaali- ja terveysalan kilpailusääntöjä arvioineen työryhmän raportista

Kilpailulainsäädännön vaikutukset ovat merkittäviä pienten kuntoutusalan elinkeinonharjoittajien kannalta, jotta toimintaedellytykset sote-uudistuksen jälkeen jatkuvat. Kuntoutusalan Asiantuntijat kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja nostaa esille seuraavat näkökannat: Kilpailulainsäädännön valmistelussa on huomioitava ne kuntoutusalaan liittyvät erityispiirteet, jotka vaikuttavat elinkeinon harjoittamiseen, ammattiryhmien määritelmää on tarkennettava ja kilpailuneutraliteetti on taattava tulevassa sote-uudistuksessa.

Lue koko lausunto >>>

KA tiedottaa

2.10.2017

Kuntoutusalan Asiantuntijat vaatii joustoa työmarkkinoille
Lue tiedote >>>

1.10.2017

Terveyspalvelualan Unionille sopimus TES:n soveltamisalan ja AY-jäsenmaksuperinnän muutoksista. Sopimus on allekirjoitettu ja se astuu voimaan 1.2.2018. Lisätietoa: http://bit.ly/2xPyMEy

11.9.2017

Kuntoutusalan asiantuntijoista salassapitosopimus joka toisella

Lue tiedote >>>

21.8.2017

Kunta-alan pääsopijajärjestöt vaativat palkankorotuksia: Palkankorotukset kohdennettava kuntoutusalan asiantuntijoille
Lue tiedote >>>

16.8.2017

Kommenttipuheenvuoro: Palkansaajakeskusjärjestöjen keskustelutilaisuus kuntoutuskomitean työstä
Lue kommenttipuheenvuoro >>>

1.6.2017
Kuntoutusuudistus on liitettävä
saumattomasti sote-uudistukseen
Lue tiedote >>>

23.5.2017
Entre edistää mikroyrittäjien mahdollisuuksia sote-uudistuksessa
Lue tiedote >>>

9.5.2017
Kuntoutuskomitean (STM) kuulemistilaisuus
1. puheenjohtaja Kristina Holmbergin puheenvuoro
Lue lausunto >>>