KA – akavalainen edunvalvoja

Kuntoutusalan Asiantuntijat on akavalainen edunvalvoja, joka perustettiin vuonna 2015.

KA toimii yhteistyössä palkansaajakeskusjärjestö Akavan kanssa, joka on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja keskustelija.

Akava tuo esiin jäsenkuntansa näkemyksiä ja edistää sen asemaa muun muassa:
> työelämän kehittämisen,
> koulutus- ja työvoimapolitiikan,
> terveys- ja kuntoutuspolitiikan sekä
> talous- ja sosiaalipolitiikan aloilla.

Akava toimii sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Sillä on edustuksia ministeriöiden nimeämissä toimikunnissa, työryhmissä ja pysyvissä toimielimissä. Akava antaa lausuntoja, toimii asiantuntijana ja tekee aloitteita sekä edustaa korkeakoulutettua jäsenkuntaa.

KA tekee edunvalvontaa myös osana moniammatillista TerVe -verkostoa. Tiivis yhteistyö akavalaisten kuntoutus- ja terveysalan liittojen kanssa on KA:n toiminnan kulmakivi. TerVe-verkosto edustaa yli 40 000 terveydenhuoltoalan asiantuntijaa. Moniammatilliseen yhteistyöverkostoon kuuluvat KA:n Toimintaterapeuttiliiton ja Suomen Fysioterapeuttien lisäksi:


KA tekee yhteistyötä myös Suomen Lääkäriliiton ja sosiaalialan asiantuntijoita edustavan Talentian kanssa. Akavan jäsenliitot edustavat yhteensä noin 90 000 sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulutettua asiantuntijaa.

Työsuhde-edunvalvonnassa KAn yhteistyökumppanina on julkisella sektorilla Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Yksityisen terveyspalvelualan yhteistyökumppanina on Terveyspalvelualan Unioni.

Kuntoutusalan yrittäjien ja ammatinharjoittajien edunvalvontaa tehdään Akavan Entren -yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestön kanssa. Ahvenanmaalla toimii Akava Åland, joka neuvottelee kunnallisista työ- ja virkaehtosopimuksista ja tarjoaa yksilöedunvalvonnan palveluita Ahvenanmaalla.