Koulutuspolitiikan yhteys sote- ja kuntoutusuudistukseen

Sote- ja kuntoutusuudistuksen taustalla vaikuttavat myös koulutuspoliittiset ratkaisut. Koulutusohjelmien sisällön ja koulutusmäärien vaikutus terveydenhuollon palveluita muokkaavana ja ohjaavana tekijänä on tunnistettava. Koulutusmäärien on vastattava työelämän ja yhteiskunnan tarpeita. Tällä hetkellä tarpeet eivät kohtaa kuntoutusalalla.

Koulutusmäärien ja -ohjelmien sekä koulutusten sisällön suunnittelu on tehtävä rinnakkain sote- ja kuntoutusuudistuksen kanssa. Koulutuspoliittisten ratkaisujen on taivuttava yhteiskunnan nopeaan muutokseen ja niiden on turvattava uudistukset.