Asiakas on pääosassa kuntoutustoiminnassa

”Työskentelen toimintaterapeuttina yksityisessä yrityksessä, ja osaamiseni painottuu lasten vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Työssäni pyrin tukemaan lapsen osallistumista hänelle tärkeisiin arjen toimintoihin kuten leikkiin tai koulunkäyntiin.

Lasten kuntoutumisessa mietimme tavoitteita ja niiden toteutusta yhdessä lapsen, vanhempien ja päiväkodin tai koulun henkilökunnan kanssa. Parasta työssäni on nähdä lapsen aito ilo, kun hän oppii esimerkiksi jonkin uuden taidon.

Valmistuin toimintaterapeutiksi vuonna 2011, ja valmistumisen jälkeen olen työskennellyt miltei koko ajan pääasiassa lasten kuntoutuksen parissa yksityisellä sektorilla . Työni on mielenkiintoista ja opin koko ajan uutta. Tällä hetkellä työni on aika liikkuvaa, sillä tapaan lapsia yleensä päiväkodeissa ja kouluissa sekä heidän kotonaan.

Olen aina ollut kiinnostunut oman osaamiseni kehittämisestä. Sain juuri valmiiksi kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, josta sain myös asiakastyöhön uutta näkökulmaa. On tärkeää pohtia esimerkiksi sitä, puhutaanko kuntoutuksesta vai kuntoutumisesta. Kuntoutusajattelun muutoksessa asiakas nähdään aktiivisena toimijana omassa elämässään. Asiakas ei siis ole palvelun tuottajan kohde vaan ammattilaisen kanssa yhdessä toimiva henkilö.

Kuntoutusalan Asiantuntijoihin kuuluminen on minulle tärkeää. Kannustan kollegoja hakeutumaan erilaisiin luottamustehtäviin ja muutenkin osallistumaan KA:n jäsenjärjestön, Suomen Toimintaterapeuttiliiton toimintaan. Itse olin joitakin vuosia sitten mukana Toimintaterapeuttiliiton hallituksessa. Hallitustyöskentely oli minulle hyvin opettavaista, ja pystyin siellä tekemään työtä toimintaterapeuttien yhteiskunnallisen aseman vahvistamiseksi. Kuntoutusalan Asiantuntijoiden perustaminen on ollut tärkeää koko kuntoutusalalle. On hyvä, että meillä on yhteinen edunvalvoja.”

Elina Soinio
Toimintaterapeutti YAMK 2018, Toimintaterapeutti AMK 2011
Työ: Toimintaterapeutti yksityisellä sektorilla

Lue uusimmat artikkelit