Kuntoutusalan Asiantuntijat tukee Maria Löfgreniä Akavan puheenjohtajaksi

Kuntoutusalan Asiantuntijoiden hallitus on päättänyt yksimielisesti tukea oikeustieteiden kandidaatti, toiminnanjohtaja Maria Löfgreniä Akavan puheenjohtajaksi.

Maria Löfgren on nyt kuluvalla puheenjohtajajakaudellaan nostanut esille sote-asioiden merkityksen Akavalle ja toiminut rakentavasti hyvin haasteellisessa työmarkkinatilanteessa.

– Maria on korostanut tulevaisuuden työelämän merkitystä nuorille, joka on keskeinen asia myös kuntoutusalan veto- ja pitovoiman näkökulmasta, toteaa KA:n puheenjohtaja Kirsi Wikman. Myös Akavan sisällä Maria on onnistunut rakentamaan keskustelevaa ja erilaiset näkökulmat huomioon ottavaa toimintakulttuuria, joka mahdollistaa Akavan toiminnan aidon kehittämisen.

Maria Löfgrenin arvot sekä asiantuntijuuden esille nostaminen ovat niitä tekijöitä, joita myös Kuntoutusalan Asiantuntijoiden jäsenliitot Suomen Toimintaterapeuttiliitto ja Suomen Fysioterapeutit edustavat.

Lue uusimmat artikkelit