Tässä ohjeet, miten hakeutua kunta-alan luottamusmieheksi

Sinä voit työpaikkasi olla seuraava luottamusmies – tässä ohjeet kuinka edetä! Kunta-alan työpaikoilla on JUKOn luottamusmiesvaalit keväällä 2019.

Luottamusmiehet valvovat jukolaisen jäsenistön etuja työelämässä. Jos työskentelet julkisella sektorilla ja kuulut Suomen Fysioterapeutteihin tai Toimintaterapeuttiliittoon, sinulla on oikeus saada jukolaisen luottamusmiehen palvelut.

Kunnassa tai kuntayhtymässä työskentelevän kannattaa myös muistaa, että olet yksi varteenotettavista ehdokkaista seuraavaksi luottamusmieheksi – kunta-alan luottamusmiesvaalit ovat juuri tulossa!

 1. Mikä on JUKO ja keitä ovat jukolaiset luottamusmiehet?

 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on yksi valtakunnallisista pääsopijajärjestöistä. JUKO neuvottelee työ- ja virkaehtosopimuksista kirkon, kunnan, valtion ja yliopistojen sopimusaloilla. JUKO valvoo yli 200 000 akavalaisen palkansaajan etuja.
 • JUKOn luottamusmies edustaa siis muun muassa Suomen Fysioterapeuttien ja Toimintaterapeuttiliiton jäseniä.
 • JUKOlla on kunnissa ja kuntayhtymissä kaikkiaan 1600 pääluottamusmiestä ja luottamusmiestä, jotka valvovat jukolaisen jäsenistön etuja. He saavat koulutusta työhönsä ja jatkuvan tuen JUKOsta sekä laajalta kollegaverkostolta.
 1. Kuka voi olla luottamusmies?

 •  Luottamusmiehen on oltava töissä tai virassa ao. kunnassa tai kuntayhtymässä.
 • Työntekijän olisi hyvä olla ollut ko. työnantajalla töissä vähintään 3 kk ennen valintaansa luottamusmieheksi.
 • Luottamusmieheksi valittavan henkilön on oltava JUKOn jäsenyhdistyksen eli esimerkiksi Suomen Fysioterapeuttien tai Toimintaterapeuttiliiton maksava jäsen.
 • Luottamusmiesjärjestelmä on työnantajakohtainen. Luottamusmiesten lukumäärästä sovitaan paikallisella luottamusmiessopimuksella.
 1. Miten luottamusmiehet valitaan?

 • Vaalit pidetään huhtikuun 2019 loppuun mennessä.
 • Luottamusmiesten toimikausi on 1.8.2019–31.7.2022.
 • Vaalien järjestämisestä vastaavat kaikki nykyiset luottamusmiehet. Jos työpaikallasi ei ole JUKOn luottamusmiestä, ota yhteyttä JUKOn Jarmo Niskaseen (yhteystiedot alla).
 • Nykyiset luottamusmiehet julkaisevat jäsenille ilmoituksia ja ohjeita ehdolle asettumisesta.
 • Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat JUKOn jäsenyhdistysten jäsenet, myös määräaikaisessa palvelussuhteessa olevat.
 • Vaalien järjestämistapa päätetään paikallisesti, niin että kaikilla jukolaisten liittojen jäsenillä on mahdollisuus osallistua oman luottamusmiehensä valintaan.
 • Luottamusmiehet voidaan valita esimerkiksi vaalikokouksessa, johon jäsenet on kutsuttu.
 • Suuremmissa kunnissa on tarkoituksenmukaisinta, että vaaleissa valitut luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet valitsevat kokouksessaan pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen.

Lisätietoja
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
Järjestöpäällikkö Jarmo Niskanen, jarmo.niskanen@juko.fi
P. 044 350 0578

Lue myös

JUKO: Näin menestyn luottamusmiehenä: 1 + 10 vinkkiä 

Luottamusmiestemme haastatteluja Kuntoutusalan asiantuntijoissa:

 

Lue uusimmat artikkelit