Nyt kuntoutusala pääsi päätöksenteon ytimeen

”Suomen Fysioterapeutit ja Toimintaterapeuttiliitto olivat tehneet yhteistyötä jo pitkään, ja yhteisen kattoliiton Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n eli KA:n päätimme perustaa 2015. Se oli strateginen valinta edunvalvonnan kehittämiseksi ja tärkeä etappi, jonka jälkeen mahdollistui pääsy päätöksenteon ytimeen Akava-yhteisössä. Nyt KA:lla on varsinaisen jäsenen paikka Akavan hallituksessa sekä puhe- ja läsnäolo-oikeus Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn hallituksessa.

Työmme on pitkäkestoista vaikuttamista kuntoutuksen yhteiskunnallisen näkyvyyden lisäämiseksi. Jo nyt olemme voineet nostaa kuntoutuksen keskusjärjestötasoiseen keskusteluun Akavassa.

Meidän oli todella helppoa löytää liitollemme yhteinen visio ja linjat. Kuntoutusalan Asiantuntijat ry hoitaa jäsenliittojensa kuntoutusalan edunvalvonnan laajemmalla tasolla, jotta liitot voivat keskittyä oman ammattialansa edunvalvontaan ja jäsentensä palvelemiseen.

Olen innostunut ammattiyhdistystoiminnasta, koska minulla on sisäsyntyinen tarve muuttaa asioita, jos näen, että ne eivät toimi kunnolla. On turhauttavaa seurata sivuista, kuinka toimintaterapiaa ei tunneta eikä kuntoutusta hyödynnetä yhteiskunnassa.

Olen tehnyt toimintaterapeutin töitä eri puolilla Suomea. Olen työskennellyt julkisella ja yksityisellä puolella sekä myös kolmannella sektorilla, molemmilla kotimaisilla kielillä. Olen ollut myös esimiehenä ja erilaisissa johtotehtävissä. Työelämän monenlaiset kokemukset innostavat kehittämään parempaa työelämää! Koen olevani taitava strateginen johtaja, uskallan ottaa riskejä ja työskentelen määrätietoisesti vision saavuttamiseksi.

Aloitin Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtajana vuonna 2010. Päätoiminen puheenjohtajuus alkoi samaan aikaan vuonna 2015, kun suunnittelimme Kuntoutusalan Asiantuntijoiden perustamista. Tällä hetkellä toimin KA:n toisena puheenjohtajana, ja olemme vuorotelleet Tiina Mäkisen kanssa puheenjohtajan tehtävissä vuosittain.

Viihdyn puheenjohtajan tehtävissäni erittäin hyvin, ja minut on valittu jo neljä kertaa uudestaan Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtajaksi. Koska työni on päätoimista johtamista, olen nyt työn ohella myös opiskellut johtamista Vaasan yliopistossa. Opinnot ovat vielä kesken, sillä työ on vienyt mennessään.

Nykyinen työni keskittyy yhteiskunnalliseen edunvalvontaan, mutta toimintaterapia on minulle edelleen hyvin tärkeää ja haluan omalla työlläni vahvistaa kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa. Haluan myös edistää sitä, että kuntoutuksen asiantuntijoilla on työssään asiat hyvin ja että heidän tekemäänsä työtä arvostetaan.

Koen työni merkitykselliseksi, enkä vedä tarkkaa rajaa työn ja vapaa-ajan välille. Ne menevät limittäin, samoin kuin työskentely toisaalta jäsenliitossamme ja toisaalta kattojärjestössämme. Koen että minulla on vapaus ja vastuu valita työnteon aika ja paikka – ja pidän siitä. Tietyistä harrastuksista pidän kyllä kiinni. Olen intohimoinen sienestäjä ja ratsastan ja käyn pilateksessa säännöllisesti. Niille haluan aina varata aikaa.”

Kristina Holmberg, Helsinki
Toimintaterapeutti, valmistunut 1997
Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n 2. puheenjohtaja
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n puheenjohtaja

Lue uusimmat artikkelit