Kuntoutusalan asiantuntijoiden edunvalvoja ja alan vahvin asiantuntija

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry, KA, on akavalainen kuntoutusalan terveyspoliittinen vaikuttaja, suunnannäyttäjä ja edunvalvoja. Olemme kuntoutuspolitiikan vahvin ja kokonaisvaltaisin asiantuntija Suomessa.

KA:ssa ei ole henkilöjäseniä, mutta meillä on kaksi jäsenjärjestöä: Toimintaterapeuttiliitto ja Suomen Fysioterapeutit. Perustimme KA:n vuonna 2015, ja varsinainen toimintamme alkoi 1.2.2016.

Olemme suomalaisen yhteiskunnan voimavara: fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien osaaminen, ammattitaito ja näkemyksellisyys muodostavat vahvan toimijan.

Pitkän tähtäimen tavoitteemme ovat:

  • edistää kuntoutuksen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa
  • tehdä fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien asiantuntijuus näkyväksi
  • nostaa kuntoutuspolitiikka terveyspolitiikan keskiöön
  • neuvotella kuntoutusalalla toimivien palkkaukseen ja työsuhteisiin liittyvistä ehdoista ja valvoa niiden toteutumista
  • parantaa kuntoutusalan yrittämisen toimintaedellytyksiä

Sote-ala on vahva osa Akavaa

Meitä KA:n jäseniä on noin 11 000. Yhteensä Akavaan kuuluvissa eri sosiaali- ja terveysalan liitoissa on jäseniä yli 90 000. Se tarkoittaa, että olemme opettajien jälkeen keskusjärjestön suurin ryhmittymä.

Tärkeää on huomata myös, että Akavassa ovat mukana koko sosiaali- ja terveysalan hoitoketjun ammattilaiset. Mukana on meidän kuntoutuksen asiantuntijoiden lisäksi myös lääkäreitä, hoitajia ja sosiaalialan ammattilaisia. Olemme moniammatillinen yhteisö, jossa on joukkovoimaa!