On tärkeää tarjota kuntoutusta oikeaan aikaan

”Olen toiminut Turun alueella fysioterapeuttina lähinnä neurologisissa järjestöissä ja valmistun tänä syksynä terveystieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Aloitin juuri uudessa työssä ammatillisen kuntoutuksen parissa. Itselleni on tärkeää, että kuntoutuksessa voidaan hyödyntää työyhteisön monialaista osaamista ja että jokainen kuntoutuja kohdataan yksilöllisesti hänen tarpeitaan kuunnellen. Luonnossa liikkuminen ja tanssiminen ovat omia mieluisimpia tapojani kuntouttaa niin kehoa kuin mieltäkin.

Kuntoutusalan asiantuntijoiden hallituksessa haluan tuoda esille alan asiantuntijoiden osaamista ja sitä, kuinka paljon kuntoutuksella voidaan vaikuttaa. Kuntoutuksesta pitää puhua ja meidän näkyä, jotta myös asiakkaat tunnistavat kuntoutuksen hyödyt ja osaavat itse kysyä kuntoutuksen mahdollisuuksista.

Kuntoutusalan asiantuntemusta pitää hyödyntää laajasti ja ennaltaehkäisevästi. Kuntoutuksella on suuri merkitys eri ikäisten elämään ja arkeen. Kun kuntoutusta hyödynnetään tehokkaasti ja oikea-aikaisesti, voidaan säästää myös terveydenhuollon kustannuksissa.

Olisi tärkeää, että yhdellä taholla olisi kokonaiskuva asiakkaan kuntoutuksesta ja että alan ammattilaiset tekisivät tiivistä yhteistyötä. Näin autamme asiakasta saavuttamaan tavoitteensa – ja sehän on kuntoutuksen tärkein tehtävä.

Erityisesti perusterveydenhuollon toiminnasta pitäisi Suomessa tehdä nykyistä sujuvampaa. Hoitoon on päästävä nopeammin, ja tehtävänsiirtoja esimerkiksi lääkäriltä muille ammattihenkilöille olisi hyödynnettävä tehokkaammin. Yksi tehokas tapa nopeuttaa hoitoon pääsyä on fysioterapeuttien suoravastaanotto, jossa tuki- ja liikuntaelinten oireista kärsivät ohjautuvat ensin fysioterapeutille lääkärin sijaan.

Teimme vuonna 2018 fysioterapeuttien suoravastaanotoista selvityksen, jonka mukaan suoravastaanottotoiminta onkin jo laajasti käytössä Suomessa. Asiakkaiden hoitoon ohjautuvuudessa on kuitenkin monella paikkakunnalla haasteita, minkä vuoksi suoravastaanottotoiminnan mahdollisuuksia ei vielä hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla. Jos asiakkaat ohjautuvat ensin fysioterapeutille, hoidon saaminen nopeutuu, sairauspoissaolot vähenevät ja lääkäriaikoja vapautuu niitä tarvitseville.”

Susanne Aalto
Fysioterapeutti, KA:n hallituksen jäsen

Lue uusimmat artikkelit