Pelkkä hoitajamitoitus ei ratkaise ongelmia

”Olen toimintaterapeutti, kuntoutustieteen maisteri ja työskentelen yrittäjänä Mikkelissä. Opiskelin Lappeenrannassa, ja jotenkin elämä vain toi takaisin Etelä-Savoon, josta olen kotoisin. Kulkuyhteydet etelään ovat hyvät, ja osallistuminen Kuntoutusalan asiantuntijoiden toimintaan on mutkatonta myös täältä käsin.

Olen mukana Kuntoutusalan asiantuntijoiden hallituksessa, koska mielestäni on tärkeää vahvistaa kuntoutusalan yhteistä ääntä. Kuntoutus on valitettavasti kovin pirstaleista, ja siksi se jää vielä liian näkymättömäksi osaksi terveydenhuoltoa. Kuntoutusta ei pitäisi nähdä vain yksittäisten ammattiryhmien tuottamana palveluna vaan osana koko yhteiskunnan rakennetta. Olisi tärkeää oivaltaa sen monimuotoisuus ihmisen eri elämänvaiheissa.

Kuntoutuksessa pitäisi kehittää monialaisuutta ja painottaa sen roolia ennaltaehkäisevässä työssä. Palveluita pitää saada oikeaan aikaan ja riittävän monipuolisesti. Esimerkiksi kroonisen kivun kanssa elävää potilasta voidaan pyöritellä pitkään lääkäriltä ja hoitajalta toiselle, mutta kuntoutusta ei aloiteta ajoissa. Kun arki sakkaa ja moni asia vaikeutuu, kannattaisi ohjata potilas toimintaterapeutille. Toimintaterapia vahvista oman arjen hallintaa; sen avulla tilanne voidaan muuttaa ennen kuin ongelmista tulee suuria.

Kuntoutuksen mahdollisuudet pitäisi nostaa vahvemmin mukaan nyt käytävään keskusteluun hoivasta ja hoitamisesta. Seuraan tiiviisti ikääntyneiden palveluiden tilannetta. Kun heitä nykyään pyritään hoitamaan kotona mahdollisimman pitkään, ei useinkaan oteta huomioon, että kotona tehtävä työ on ihan eri asia kuin laitoksissa.

Paljon puhuttu hoitajamitoitus ei yksinään ratkaise ikääntyneiden hoivaongelmaa. Tarvitaan myös monen muun ammattikunnan asiantuntemusta, jotta suomalaiset saisivat elää oman näköistään, merkityksellistä elämää.”

Jasu Forss
Toimintaterapeutti, KA:n hallituksen jäsen

Lue uusimmat artikkelit