Valinnanvapaudesta saumattomia palveluketjuja

Valinnanvapauden lisäämisen tavoitteena on parantaa kansalaisten palveluiden saatavuutta.

Parhaimmillaan valinnanvapausuudistus takaa:
> Kuntoutuspalvelujen kattavan ja yhdenvertaisen saatavuuden koko maassa
> Asiantuntevan ohjauksen kuntoutuspalveluita tarvitseville kansalaisille
> Laadukkaat ja moniammatilliset kuntoutuspalvelut
> Kuntoutuksen osana saumattomia hoitoketjuja

Kuntoutuspalveluista saatava yksilöllinen ja yhteiskunnallinen hyöty toteutuu vain silloin, kun asiakas ohjautuu oikein kohdentuviin kuntoutuspalveluihin oikea-aikaisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi palveluohjauksessa on työskenneltävä kuntoutuksen alan asiantuntijoita. Kansalaisille on tarjottava riittävästi tietoa kuntoutuspalveluista.

Kuntoutusalan asiantuntijoiden asiantuntemusta tarvitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan saumattomia hoitoketjuja. Kuntoutuksen palvelutarjonta, toimintaperiaatteet, yksilön elämänlaadun parantaminen ja yhteiskunnallinen hyöty on tunnistettava nykyistä laajemmin sekä linkitettävä osaksi saumattomia hoitoketjuja.

"Kansalaisille on tarjottava riittävästi tietoa kuntoutuspalveluista."

Kuntoutuspalveluita tuottaa noin 20 000 asiantuntijaa, jotka ovat
pääasiallisesti fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja ja
puheterapeutteja sekä myös psykologeja ja ravitsemusterapeutteja.
Kaikkien näiden ammattiryhmien ja niiden asiantuntemuksen tunnistaminen
palvelunohjauksessa on asiakkaan aidon valinnanvapauden perusta.