Suoravastaanotto tehostaa kuntoutuspalveluita

Suoravastaanottotoiminta tarkoittaa, että asiakas ohjataan suoraan terapeutille lääkärikäynnin sijaan. Suomessa fysioterapeuttien suoravastaanottotoimintaa on ollut julkisella sektorilla jo yli 10 vuotta.

Suoravastaanottotoiminnasta on hyviä kokemuksia ja se perustuu tieteelliseen näyttöön. Toimintaterapiassa vastaavaa toimintamallia hyödynnetään vasta yksittäisissä tilanteissa. Suoravastaanottotoimintaa on tärkeää laajentaa terveydenhuollon palveluketjujen tehostamiseksi.

Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnasta todettuja hyötyjä ovat:
> hoitoon pääsyn ja työelämään paluun nopeutuminen
> asiakastyytyväisyyden ja hoitoon sitoutumisen lisääntyminen
> työn tuottavuuden ja mielekkyyden lisääntyminen.