Työmarkkinakeskusjärjestöt antoivat eilen hallitukselle esityksen yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa talouskriisissä. Järjestöjen esityksessä oli ehdotus työnantajan eläkemaksun alennuksesta, mutta ratkaisusta puuttuivat täysin yksinyrittäjien YEL-maksun alennukset.

Kuntoutusalan yritysten toiminta on kriisissä. Kuntoutusalan yritystoiminta rakentuu mikro- ja pienyritysten varaan ja alalla on paljon toiminimellä toimivia toimintaterapia- ja fysioterapiapalveluita yrityksiä. Työmarkkinakeskusjärjestöjen esittämät toimenpiteet eivät turvaa toiminimiyrittäjäpainotteisen kuntoutusalan tulevaisuutta.

Yritykset, jotka tuottavat kuntoutuspalveluita, edellyttävät fyysistä lähikontaktia koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa. Kela on rajoittanut kuntoutuspalveluita, myös muut palveluita ostavat tahot noudattavat pääsääntöisesti samaa toimintatapaa. Etäkuntoutus on kuitenkin vaihtoehto vain pienelle osalle asiakkaista eikä kaikilla yrityksillä ole valmiutta sen toteuttamiseen.

Yksinyrittäjän YEL-maksu on 24,10- 25,60 prosenttia työtulosta ja yrittäjän iästä riippuen. Maksu on yksinyrittäjälle merkittävä kuluerä. Nykytilanteessa yrittäjillä on paineita alentaa tulorajaa kulujen karsimiseksi, millä voi olla merkittäviä seurauksia yrittäjän sosiaaliturvaan ja tulevaan eläkekertymään.

Hallituksen toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi estävät kuntoutusalan asiantuntijoiden työn. Yritysten kassavirta on lakannut ja yksityisellä sektorilla on käynnistynyt lomautus- ja irtisanomisaalto. Yritysten toiminta on lamaantunut, kun Kelan ja muiden maksajatahojen sopimuksista puuttuvat täysin yrittäjän korvaukset koronaviruksenkaltaisen tilanteen varalle.

Kuntoutuksella turvataan suomalaisten työ- ja toimintakykyä. Alan yritysten toiminnan taloudellinen turvaaminen on erittäin tärkeää tai kuntoutusalan yrittäjyys katoaa yhteyskunnastamme epidemian myötä kokonaan. Kuntoutusalan pienyrittäjyys tarvitsee nyt kipeästi taloudellista tukea selvitäkseen meneillään olevan kriisin yli. Valtion yrityksille suunnattuja tukia ei saa kohdentaa vain suuryrityksiin.

Jasu Forss
puheenjohtaja
Kuntoutusalan Asiantuntijat
jasu.forss@kuntoutusala.fi
puh. 044 320 3670

Lue uusimmat artikkelit