Toimintaterapia kouluissa on kannattavaa työtä

”Työskentelen Kilon alakoulussa Espoossa oppilaiden toimintaterapeuttina. Suomessa toimintaterapeutit ovat kouluissa aika harvinaisia, mutta meidän kannattaisi ottaa oppia muualta! Esimerkiksi USA:ssa ja Kanadassa toimintaterapeutit ovat jo pitkään olleet osa koulutyön arjen tukea. Viime vuosina myös Euroopassa on nähty samansuuntaista kehitystä, esimerkiksi Ruotsissa ja Irlannissa palkataan toimintaterapeutteja osaksi kouluhyvinvointipalveluja.

Koululaiset hyötyvät eniten, kun saavat tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Se on myös taloudellista: on parempi tukea arjessa pärjäämistä ennalta kuin korjata ongelmia jälkeenpäin.

Opiskeluhuolto on yhteisöllistä työtä. Olen toiminnan ja toimintakyvyn asiantuntija sekä yhteistyökumppani perinteisille opiskeluhuollon työntekijöille, kuten kuraattorille, psykologille ja laaja-alaiselle erityisopettajalle.

Oma työni painottuu koululaisen toiminnallisen osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Olen opettajan yhteistyökumppani ja autan tunnistamaan ja huomioimaan oppilaan oppimiseen ja osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tarvittaessa voin opettajan rinnalla tukea myös oppilaan koululaistaitojen kehitystä sekä hänen osallistumistaan niin ryhmä- kuin yksilötilanteissa.

Työni on merkityksellistä, koska saan olla lasten ja nuorten tukena koulutyön arjessa heidän tärkeissä kehitysvaiheissaan. On palkitsevaa, kun voin osaltani tukea lasta siinä, että hänen toimintakykynsä paranee ja hänen itseluottamuksensa omaan osaamiseensa lisääntyy.

On edelleen tavallista, että toimintaterapeutti työskentelee työyhteisöissä ja yhteistyötiimeissä ammattinsa ainoana edustajana. Koululaisten toimintakyvyn tukemiseen ja siihen liittyvään yhteistyöhön liittyy paljon erityisosaamis- ja yhteistyötarpeita. Kehitämme osaamistamme erilaisissa työryhmissä. Pari vuotta sitten perustettiin  Toimintaterapiaa koulussa -Facebook-ryhmä, jossa on yli 500 jäsentä. Siellä on mahdollisuus jakaa tietoa ja verkostoitua koululaisten toimintakykyyn liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi tänä vuonna on aloittanut työskentelynsä Toimintaterapeuttiliiton perustama Toimintaterapia koulussa -työryhmä.

Mielenkiintoiseen ja palkitsevaan koulutoimintaterapeutin työhöni tuo mukavaa vastapainoa työskentely aikuisten kanssa. Toimin sivutoimisesti työnohjaajana sekä kouluttajana. Lisäksi olen aktiivisesti mukana ammattiyhdistystoiminnassa ja yhdistyksissä. Espoon sivistystoimen jukolaisena luottamusmiehenä edustan noin sataa akavalaista oppilashuollon ja opetuksen hallinnon työntekijää. Tänä vuonna olen ollut mukana myös Toimintaterapeuttiliiton, TOI:n, hallituksessa. Yhdistyksissä toimiminen on minusta tärkeää, sillä niissä oppii uutta ja pystyy ymmärtämään erilaisia näkökulmia.

Pidän Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n perustamista hyvänä uudistuksena. On tärkeää, että me kuntoutusalalla toimivat asiantuntijat teemme yhteistyötä alan kehittämiseksi.”

Anne Metsäranta, Espoo
Erityistoimintaterapeutti (toimintaterapeutti 1988), sekä työnohjaaja STOry (2003)
Työ: Espoon oppilashuollon toimintaterapeutti sekä sivutoiminen työnohjaaja ja kouluttaja

 

Lue uusimmat artikkelit