HUS – edelläkävijä vai takapajula?

Mielenterveydellisten haasteiden kasvu kaikissa ikäryhmissä lisää painetta myös erikoissairaanhoidon psykiatrialla HUS:ssa. Prosessien soisi olevan kunnossa, jotta niukoilla resursseilla pystyttäisiin tarjoamaan parasta mahdollista hoitoa ja kuntoutusta.

Suunnitelmallisen ja vaikuttavan kuntoutuksen toteuttaminen sekä terapiapalvelutarpeen lisääntyminen edellyttävät kuntoutuspalvelujen tarkoituksenmukaista organisointia ja hyvää johtamista.

Huutavaa resurssipulaa ratkotaan HUS:ssa jättämällä terapeuttien vakansseja täyttämättä ja siirtämällä ainoa apulaisosastonhoitajan toimi toisaalle. Fysioterapeutit eivät ammatillista esihenkilöä kuulemma tarvitse, toiminta muutettiin kahdessa viikossa ilmoitusmenettelyllä. Toimintaterapeutit taistelevat vastaavien terapeuttien puolesta, niin kuin ovat tehneet vuosia.

Pelkästään fysio- ja toimintaterapeutteja on HUS psykiatrialla noin 100. He jakaantuvat eri hoito/palvelulinjoille ja paikkakunnille, yli 50 osastohoitajan alaisuuteen. Kokonaisuuden kehittämisen sijaan vastuu kehittämisestä valuu yksittäisille terapeuteille, jotka työnsä ohessa puolustelevat olemassa olonsa tarvetta ylimmälle johdolle aina vain uudelleen.

Postikorttien printtaamisen sijaan nyt pitää ryhtyä toimiin. Henkilöstö- ja johtamisen resurssit on turvattava. Kuntoutuspalveluista vastaavan johtajan tulee tuntea kuntoutusalan asiantuntijoiden työnkuva ja toimintaympäristö, arvostaa kuntoutusta ja mahdollistaa työntekijän osallistuminen päätöksentekoon alansa asiantuntijana.

HUS on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. HUS haluaa olla edelläkävijänä, mutta näillä toimilla jää takapajulaksi.

Tiina Mäkinen
puheenjohtaja
Kuntoutusalan Asiantuntijat ry
Suomen Fysioterapeutit ry

Anu Halonen
Puheenjohtaja
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

Lue uusimmat artikkelit