Keho ja mieli toimivat aina yhdessä

”Olen psykofyysisellä otteella työtä tekevä työfysioterapeutti. Olen voinut yhdistää ulkoista ja sisäistä ergonomiaa eli antaa asiakkailleni oppia kitkan poistamiseen omasta elämästään ja ymmärrystä siitä, kuinka keho ja mieli toimivat yhdessä. Näin ihminen pystyy itse oppimaan ja oivaltamaan, mitä tehdä. Tämä on vielä melko uusi suuntaus työfysioterapiassa, jossa ihmistä ja kehoa katsotaan yleensä enemmän ulkoapäin. Psykofyysisessä fysioterapiassa tämä on jo tuttua. Ja tieto onneksi leviää koko ajan!

Olin toiminut työfysioterapeuttina jo pitkään, kun tutustuin noin 20 vuotta sitten Ruotsissa Psykotoniaan, josta fysioterapeuttinen Basic Body Awareness -terapia (BBAT) on lähtöisin. BBAT antaa keinoja siihen, miten saada liikkeiden kautta kontakti omaan itseen (kehoon ja mieleen), ympärillä olevaan todellisuuteen ja muihin ihmisiin. BBAT-menetelmässä ihminen oppii kehoa kuunnellen ja kehoa kunnioittavasti kohdellen löytämään itselleen sopivat liikkeet. Kaikki liikkeet tulevat taloudellisemmiksi, ja ihminen löytää keveyden siihen mitä on tekemässä ja keinoja oman hyvinvoinnin säilyttämiseen ja parantamiseen.

Kurssin vaikutuksista vaikuttuneena kutsuin menetelmän kehittäjän Jacques Dropsyn Suomeen. Sen jälkeen olen opiskellut vuosien myötä BBAT-terapeutiksi ja opettajaksi Norjassa ja aloittanut fysioterapeuteille täydennyskoulutukset Suomessa.

Olen kouluttanut BBAT-menetelmää Suomessa fysioterapeuteille noin 10 vuotta, ja vuodesta 2018 alkaen myös Latviassa. Suomessa jo 100 fysioterapeuttia on suorittanut BBAT -täydennyskoulutuksen ensimmäisen vaiheen, ja heistä 20 on valmistunut BBAT-terapeuteiksi. Kyse on pitkäjänteisestä oppimisesta: koko koulutus välitehtävineen vie aikaa työn ohessa noin neljä vuotta.

Olen ollut Suomen Fysioterapeuttien jäsen koko urani ajan. Tällä hetkellä olen Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys ry:n hallituksen varapuheenjohtaja. PSYFY ylläpitää ja edistää psykofyysisen fysioterapian harjoittamista ja ammattitaitoa. Jatkan työtäni yhä edelleen, koska näen työssäni ihmisten oivaltavan, miten voi hoitaa itseään. Haluan jatkaa työtäni psykofyysisellä otteella asiakkaiden parissa, mutta myös fysioterapeuttien täydennyskoulutuksissa.”

Kirsti Niskala, Espoo
Fysioterapeutti, valmistunut 1974, BBAT-terapeutti 2005, BBAT-opettaja 2013
Itsenäinen ammatinharjoittaja: työfysioterapeutti, BBAT-opettaja, NLP Trainer
Vuoden fysioterapeutti 2018

Lue uusimmat artikkelit