Kiinnostaako työpaikkasi kehittäminen? Tule luottamusmieheksi!

”Haluan innostaa luottamusmiehiksi kaikkia, joita kiinnostaa työelämän kehittäminen! Tässä saa laajemman näkökulman omaan organisaatioonsa ja pääsee vaikuttamaan työpaikkansa asioihin”, sanoo toimintaterapeutti Anu Halonen, joka toimii JUKOn pääluottamusmiehenä Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä.

Toimintaterapeutti Anu Halonen on julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn pääluottamusmies Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Hän pitää luottamustehtävää mielenkiintoisena ja suosittelee sitä aktiivisesti myös muille.

Häntä motivoi mahdollisuus vaikuttaa työpaikan kehittämiseen. ”Pääsen vaikuttamaan asioihin ja voin toimia työntekijöiden ja johdon välittäjänä – vien tietoa molempiin suuntiin.”

Hän kannustaa erityisesti kuntoutusalan muitakin asiantuntijoita harkitsemaan luottamusmiehen tehtävää.

”Yhteiskunnassa on käynnissä paljon muutoksia, jotka vaikuttavat kuntoutusalaan. Vaikka luottamusmiehinä edustamme kaikkia akavalaisia, olisi tärkeää, että kuntoutusalan asiantuntijat olisivat itsekin vaikuttamassa muutoksiin.”

”Luottamusmiestehtävässä voi hyödyntää myös omaa osaamistaan sekä oppia jatkuvasti paljon uutta”, Anu Halonen sanoo.

Seuraavat luottamusmiesvaalit ovat huhtikuussa 2019. Anu Halonen innosti edustettaviaan kiinnostumaan luottamusmiesvaalista jo joulukuussa. Työpaikan jukolaiset luottamusmiehet suunnittelevat ja toteuttavat vaalit yhdessä kevään aikana.

Vaalit järjestetään huhtikuun alussa, ja ehdolle voivat asettua kaikki halukkaat akavalaisten liittojen jäsenet. Kaikki luottamusmiespaikat ovat silloin uudelleen jaossa. Luottamusmiesten uusi toimikausi alkaa 1.8.2019.

Jukolainen luottamusmies huolehtii monista aloista

”Olen JUKOn pääluottamusmies, ja siksi edustan täällä työpaikallemme kaikkia akavalaisia liittoja”, Anu Halonen esittelee itsensä aina sopivan tilaisuuden tullen.

Hän toimii noin 270:n eri alojen ammattilaisen edustajana sairaanhoitopiirissä sekä sen omistamassa Keski-Suomen Seututerveyskeskuksessa.

Edustettavat kuuluvat Akavan 21 eri liittoon ja edustavat hyvin erilaisia ammattiryhmiä. Heistä suurin osa kuuluu Suomen Psykologiliittoon, Terveydenhoitajaliittoon, Talentiaan tai Farmasialiittoon.

Kuntoutusalan Asiantuntijoihin eli Toimintaterapeuttiliittoon ja Suomen Fysioterapeutteihin kuuluu noin 40 työntekijää. Anu Halonen on itse Toimintaterapeuttiliiton jäsen.

Iso osa luottamusmiehen työtä on kertoa liittoon kuulumisen hyödyistä. Työpaikalla oma jukolainen luottamusmies on tärkeä henkilö, jolta saa opastusta ja neuvoja. Välillä Anu Halonen saa neuvontapyyntöjä muiltakin kuin jäsenliittojen työntekijöiltä. Silloin hän opastaa, että jukolaisen luottamusmiehen palvelut saa käyttöönsä liittymällä akavalaiseen liittoon.

Palkkaus kiinnostaa aina

Anu Halonen kokee työssään palkitsevana, että on saanut edistettyä esimerkiksi työntekijän esille nostamaa, palkkaukseen liittyvää asiaa.

Fysioterapeutit ja toimintaterapeutit ovat kiinnostuneita esimerkiksi siitä, miten osaamisen kehittäminen koulutusten avulla nostaa palkkaa. Anu Halonen on kertonut heille, että KVTES:n palkkausliite eli Liite 3 ei suoraan määrittele palkan korotusta, mutta työnantajalla on valikoima keinoja palkan korottamiseen. Liite 3 koskee muun muassa toimintaterapeutteja, fysioterapeutteja ja terveydenhoitajia.

”KVTES:ssa määritellään, paljonko henkilökohtaisiin lisiin on käytettävä rahaa. Työnantaja päättää sitten paikallisesti sovittujen periaatteiden mukaan, kenelle ja kuinka paljon lisiä myönnetään.”

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on tehty aktiivisesti työtä työn vaativuuden arvioinnin (TVA) kehittämiseksi. Anu Halonen on ollut mukana TVA-työryhmissä puheenjohtajana tai jäsenenä ja pitää sen kehittämistä hyvänä.

”TVA:n pääperiaate on hyvä: palkkauksen pitää perustua ensisijaisesti tehtävän vaativuuteen. Yhteisesti määritellystä TVA:sta on hyötyä sekä työnantajalle että työntekijöille. Luottamusmiehelle TVA on hyvä väline, jonka avulla voi verrata työtehtävien vaativuutta ja palkkausta.”

 Luottamusmies vaikuttaa ja oppii

Anu Halonen on toiminut luottamusmiehenä vuodesta 2011 alkaen. Hän aloitti suoraan varapääluottamusmiehenä ja opetteli tehtävät JUKOn koulutusten avulla.

Hän pitää työssään tärkeänä hyvää keskusteluyhteyttä työnantajan ja edustajien kanssa. Hänelle se on helppoa, koska hän katsoo mielellään asioita eri näkökulmista.

”Haluan ymmärtää, mistä näkökulmasta työnantaja katsoo asiaa ja miksi. Neuvottelutilanteessa pyrin siihen, että saamme aikaan yhteisen näkemyksen.”

Luottamusmies ei pääse aina neuvotteluissa työntekijäpuolen toivomaan lopputulokseen. ”Tässä tehtävässä kuuluu ymmärtää, että kaikki ei mene aina kuten itse haluaa. Työnantaja päättää lopulta, miten ratkaisee asian. Luottamusmiehen tehtävänä on valvoa, että lopputulos noudattaa lakia ja sopimuksia. Hänen tärkeä tehtävänsä on avata työntekijöille, mitä päätös tarkoittaa käytännössä.”

Yksin ei tarvitse pärjätä

JUKOn luottamusmiehiä on organisaatiossa kaikkiaan seitsemän, joista neljä toimii lääkärien edustajina. Muiden akavalaisten työntekijöiden luottamusmiehinä on Anu Halosen lisäksi varapääluottamusmies ja luottamusmies. He kaikki kolme toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään. Heidän edustamansa työntekijät kuuluvat joko KVTES:n (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus) tai TS:n (Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus) piiriin.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä luottamusmiehen tehtävään voi käyttää työajastaan TES:n määrittelemän ajan eli yhden työpäivän viikosta, kun on 105 edustettavaa. Anu Halonen käyttää pääluottamusmiestehtäväänsä reilun kolmanneksen työajastaan.

Anu Halonen muistuttaa, että luottamusmiehen ei tarvitse toimia yksin; apua saa aina läheltä.

”Isoin jaksamisen tuki työssä ovat muut luottamusmiehet, JUKOn toimisto ja eri liitot. Ei tarvitse miettiä asioita yksin!”

Lisäksi jukolaiset luottamusmiehet ympäri maan tulevat tutuiksi JUKOn ja liittojen koulutuksissa.

”Esimerkiksi alan neuvottelupäivät olleet aina hyviä. Kokoonnumme yhteen pari kertaa vuodessa sairaanhoitopiirien sekä sosiaali- terveysalan edustajien kanssa. Saamme vertaistukea toisiltamme, koska kaikilla meillä on hyvin samanlaiset haasteet ja ajankohtaiset asiat. Samalla pääsemme tutustumaan ihmisiin ympäri Suomen.”

Koulutuksista saa myös konkreettista tukea. ”Minulla on koko ajan töissä käden ulottuvilla pääluottamusmiehen tietopaketti, jonka sain pääluottamusmieskoulutuksen yhteydessä. Siitä on helppo etsiä vastauksia erilaisiin kysymyksiin.”

Anu Halonen jakaa saamaansa tietoa aktiivisesti myös muille. Hän lähettää edustamilleen työntekijöille pari kertaa vuodessa sähköpostin, johon on koottu tärkeimmät tiedot ja kuulumiset.

Hän on myös erittäin aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä, jota kannattaa seurata esimerkiksi Twitterissä: @halonen_anu. Twiittaamisen lisäksi hän jakaa Facebookissa ja LinkedInissä tietoa luottamusmiehen ja toimintaterapeutin näkökulmasta. Hän päivittää osaltaan myös organisaationsa some-tilejä ja huolehtii sillä tavoin työnantajakuvan muodostumisesta.

Työn vastapainoksi sirkusta

Anu Halonen haluaa pitää hyvää huolta itsestään, jotta jaksaa monipuolisessa työssään.

”Elämän eri osa-alueiden on oltava tasapainossa, ja lepoa ja unta on saatava tarpeeksi. Oma asiakastyöni on ollut aina sellaista, että sen asiat jäävät mieleen pitemmäksi aikaa, ja tämä luottamusmiestyö on aika samanlaista. Ammattitaustastani on kuitenkin hyötyä: osaan löytää ja ylläpitää vapaa-ajallani muita mielenkiinnon kohteita, jotta työasiat eivät pyöri jatkuvasti mielessä.”

”Tärkeitä kiinnekohtia ovat tietenkin perhe, lapset ja harrastukset. Käyn yhdessä lasten kanssa sirkuskoulussa ja ulkoilemme paljon. Kotona taas pelataan, leikitään ja tehdään läksyjä. Itse teen erilaisia käsitöitä, esimerkiksi neulominen rentouttaa mukavasti.”

Lue lisää:

JUKO: Näin menestyn luottamusmiehenä: 1 + 10 vinkkiä

Seuraa Anu Halosta somessa:

 

 

Lue uusimmat artikkelit