Kuntoutus pitää nostaa hoivan ja hoidon rinnalle

”Olen filosofian tohtori ja fysioterapeutti, ja toimin erikoistutkijana UKK-instituutissa. Edustan siten kuntoutusalan tutkimuksen ja kehittämisen näkökulmaa KA:n hallituksessa. Olen ollut pitkään alan luottamustehtävissä sekä paikallis- että valtakunnallisella tasolla. Asun perheeni kanssa Lempäälässä, ja työn, yhdistystoiminnan ja lukemisharrastukseni vastapainona pyrin myös liikkumaan monipuolisesti.

Tällä hetkellä koen tärkeäksi, että kuntoutus nostettaisiin yleisessä keskustelussa hoivan ja hoidon rinnalle kolmantena tärkeänä hyvinvoinnin varmistajana. Jos sitä ei erikseen muisteta mainita, ei sille myöskään varata resursseja. Vaikka itse pyrin edistämään etenkin iäkkäiden terveyttä ja toimintakykyä, koen, että kaiken ikäisten kuntoutukseen tulee satsata entistä enemmän.

Meidän ammattilaisten on tärkeää nähdä kuntoutus riittävän monialaisena osana laajaa sote-kenttää.

Myös kuntoutusalaa koskee huoli vähenevistä resursseista. Teknologiset ratkaisut, joita toivotaan hyödynnettävän kuntoutuksessa, ovat usein vielä kömpelöitä, eikä niiden kehittämisessä ole välttämättä kuultu tarpeeksi kuntoutusalan asiantuntijoita. Näen niissä kuitenkin suuren mahdollisuuden, sillä teknologian avulla voidaan parhaassa tapauksessa estää eri alueiden epätasa-arvoa. Mittareiden ja välineiden käytön pitää kuitenkin aina pohjautua tutkittuun tietoon, ja hyviä käytäntöjä tulee levittää ympäri Suomen.

Toivon, että sotea viedään eteenpäin järkevällä tavalla eikä hukata aikaisemmin tehtyä valmistelutyötä. On tärkeää, että asiantuntijoita kuullaan ja että kuntoutuksen näkökulmaa tuodaan esiin nykyistä selkeämmin.

Sote-suunnitelmissa ei vielä ole selvästi otettu kantaa kuntoutushenkilökunnan asemaan. Meillä olisi nyt erinomainen paikka tuoda kuntoutuksen asiantuntijuutta esiin. Olemme terveydenhuollossa hoidon ja hoivan parissa työskenteleviä pienempi joukko, mutta meillä on erikoisasiantuntemusta, jota muut eivät voi sote-kokonaisuuteen tuoda. Siksi kuntoutus pitää nostaa hoivan ja hoidon rinnalle!”

Seija Karinkanta
Fysioterapeutti, filosofian tohtori, KA:n hallituksen jäsen

Lue uusimmat artikkelit