Kuntoutusalan Asiantuntijat tukee Maria Teikaria Akavan puheenjohtajaksi

Keskusjärjestö Akavan puheenjohtaja valitaan ensi viikolla Akavan liittokokouksessa. Vastakkain ovat Akavaa vuodesta 2011 saakka johtanut Sture Fjäder ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n (YKA) palvelujohtaja Maria Teikari 

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n (KA) muodostavat Suomen Fysioterapeutit ry ja Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry. KA:n hallitus on päättänyt asettua tukemaan Maria Teikaria Akavan puheenjohtajavaaleissa.  

Valinta tehtiin kahden hyvän ehdokkaan välillä. Nykyinen puheenjohtaja Sture Fjäder on johtanut Akavaa ansiokkaasti ja ollut taitava poliittinen vaikuttaja. Lisäksi Sture on ymmärtänyt kuntoutuksen yhteiskunnallisen arvon erityisesti kansalaisten työkyvyn ylläpitämisessä.” toteaa KA:n 2. puheenjohtaja Juho Korpi.  

Sturen työskentely koronakriisin ratkaisujen etsimiseksi on ollut ihailtavaa. Pitkä kokemus ja laaja verkostoituminen ovat hänen kiistaton vahvuutensa Akavan johdossa. Jatkaa KA:n 1. puheenjohtaja Jasu Forss 

KA:n hallituksen päätöksen taustalla ei siis ole epäluottamus nykyiseen puheenjohtajaan, vaan näkemys kuntoutusalalle tärkeiden tavoitteiden aiempaa ponnekkaammasta ajamisesta.  

KA:n kannalta keskeinen tulevaisuuden tavoite on korkeakoulutettujen naisvaltaisten alojen palkkatason korjaaminen. Kuntoutusalan asiantuntijatehtävissä palkka on erittäin matala suhteessa vaadittuun koulutukseen, tarvittavaan osaamiseen ja työn vaativuuteen. Forss painottaa.  

Maria Teikari on työskennellyt pitkään työelämän yhdenvertaisuuden puolesta. Lisäksi hän on nostanut esiin tarpeen uudistaa Akavalaisen yhteisön toimintatapoja ja avoimuutta. 

“Keskustelu palkkatasosta on keskittynyt JUKOn johdolla käytäviin työehtosopimusneuvotteluihin, joissa edistystä on toki tapahtunut. Esimerkiksi kunta-alan neuvotteluissa palkkaohjelma eteni kuluneella kierroksella pysyväksi tilastohankkeeksi, joka selvittää syitä yksityisen ja kuntasektorin väliseen palkkaeroon ja etsii keinoja sen korjaamiseen. Korpi kertoo.   

Palkkatasosta tulee kuitenkin keskustella laajemmin myös keskusjärjestötasolla, kyse on ennen kaikkea työelämän tasavertaisuudesta ja kaikista niistä ilmiöistä, joita siihen liittyy. Palkoista keskustelu ei voi jäädä ainoastaan työehtosopimusneuvotteluihin, vaan toimia tarvitaan useaan yhteiskunnalliseen suuntaan. Forss toteaa. 

Kuntoutusalan Asiantuntijoiden viesti Akavalle on, että korkeakoulutettujen naisten palkkatason korjaamiseksi tulee työskennellä aiempaa ponnekkaammin ja laajemmalla rintamallaTämä vaatii työtä sekä perinteisen palkkatyön saralla, mutta myös yrittäjyyden ja itsensä työllistämisen mahdollisuuksien parantamista.  

Katsomme että Maria Teikari on tähän tehtävään sopivin ehdokas” Korpi ja Forss toteavat 

 

Lisätiedot 

Juho Korpi, 2. Pj
juho.korpi@kuntoutusala.fi
0400 166 506

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry  

Lue uusimmat artikkelit